Noordweegseweg 3 's-Heer Arendskerke

Algemeen

Omschrijving

Woon-werkkavel te koop voor een kavelprijs van € 103,-- per m2!

Het betreft de verkoop van een bouwrijp bouwkavel waarop voor eigen rekening en risico kantoor/bedrijfsruimte in combinatie met een woonhuis kan worden opgericht. Zaken en privé zijn makkelijker te combineren, werktijden worden zo flexibeler en woonwerk reistijd is er niet. Voor veel ondernemers een ideale oplossing!

Locatie:
Bedrijventerrein Eindeweg is een kleinschalig bedrijvenpark. Op het bedrijventerrein zijn onder meer organisaties gevestigd als RMA Techniek, Office Comfort, De Vlieger, VolkerInfra, Office Service Nederland, Vermeer, De Laat caravans en campers, De Slager op Wielen en BPG.

Eindewege ligt 5 kilometer verwijderd van de stad Goes waar alle voorzieningen zijn gelegen. De bereikbaarheid per auto is goed te noemen met 5 a 10 autominuten bent u in Goes. Een tweetal bushaltes in het dorp zorgt voor een goed bereikbaarheid met het openbaar vervoer.

Kenmerken:
- kavel met vrijstaande bedrijfswoning in combinatie met bedrijfsgebouw
- kaveloppervlakte : 1.455 m²
- kavelprijs : € 149.000,- exclusief BTW en overige bijkomende kosten

Bouwregels:
- maximum bebouwingspercentage 80%
- maximum bouwhoogte 12 m (voor bedrijfswoning 9 m)
- maximum goothoogte 8 m (voor bedrijfswoning 6 m)
- afstand van gebouw tot zijdelings perceelsgrens ten minste 3 meter
- bouwwerken geen gebouw zijnde maximaal 40 m2 per bouwperceel
- erf- en terreinafscheidingen maximaal 2.00 meter hoog
- vlaggenmasten maximaal 14.00 meter hoog
- bedrijfswoning maximaal 750 m3 groot

Overdrachtsbelasting/BTW:
Terzake van de levering van de onroerende zaak is door koper géén overdrachtsbelasting maar wel 21% btw verschuldigd.

Kadastrale gegevens:
Gemeente: Goes
Sectie : H
Nummer : 3382
Groot : 1.455 m²

Bestemming:
De kavel ligt binnen het vigerende bestemmingsplan 's-Heer Arendskerke en Eindewege' dat onherroepelijk is vastgesteld op 22 november 2012 en heeft de bestemming ‘Bedrijventerrein’ met de functie aanduiding 'bedrijf tot en met de categorie 4.2'. Deze gronden zijn o.a. bestemd voor:

- 'bedrijf tot en met de categorie 4.2': bedrijfsmatige activiteiten voor zover deze voorkomen in de categorieën 1, 2, 3.1, 3.2, 4.1 en 4.2 van de bij dit artikel behorende Staat van Bedrijfsactiviteiten;
- een bedrijfswoning met wonen;
- webshops;
- productiegebonden detailhandel en kantoor als ondergeschikte nevenactiviteit.

Tot een gebruik strijdig met de bestemming wordt in ieder geval gerekend:

- wonen, met uitzondering ter plaatste van een bedrijfswoning;
- detailhandel, met uitzondering van productiegebonden detailhandel;
- zelfstandige kantoren;
- opslag van materialen en goederen, hoger dan 1.50 meter, vòòr de naar de weg gekeerde gevel(s) van de gebouwen;
- opslag van consumentenvuurwerk;
- bedrijven, die voorkomen in een hogere categorie dan toegestaan in lid 5.1, of bedrijven, die niet voorkomen in de bij deze voorschriften behorende Staat van Bedrijfsactiviteiten.

Nutsvoorzieningen
Het object is aan te sluiten op de voorzieningen water, elektra, aardgas en riolering.

Koopovereenkomst:
Koopovereenkomst op basis van het standaard NVM model.

Bankgarantie/waarborgsom:
Koper dient een garantie ter grootte van 10% van de koopsom binnen 14 dagen na ondertekening van de koopovereenkomst bij de notaris te storten.

Disclaimer:
Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Onzerzijds wordt echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan. Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief.

Kenmerken

Overdracht
Vraagprijsverkocht
Statusverkocht
Aanvaardingin overleg
Bouw
Bouwvormn.v.t.
Statusverkocht

Foto's

house
house
house
house
house
house

Locatie

Plattegronden

house

Brochure

Zonnestand

ik wil graag:

Sinke Komejan Makelaars
Oostwal 2 c
4461 JT GOES
T (0113)-251000
goes@sinke.nl

onze vestigingen:

 
Goes Oostwal 2-c
4461 JT Goes
T. (0113) 251 000
Stuur een e-mail
Whatsapp
Middelburg Molenwater 97
4331 SG Middelburg
T. (0118) 68 90 00
Stuur een e-mail
Whatsapp
Zierikzee Havenplein 5
4301 JD Zierikzee
T. (0111) 45 15 00
Stuur een e-mail
De Hypotheekshop Molenwater 97
4331 SG Middelburg
(0118) 642 007
Stuur een e-mail
Een geheel vrijblijvende waardebepaling van uw huis?